U radu svakog kozmetičara, od presudne je važnosti tačno i precizno utvrditi koji su to procesi ili poremećaji u organizmu doveli do promena na koži. Može se reći da je izgled i stanje naše kože ogledalo stanja organizma u celini. Zbog toga je veoma važno pre bilo kog kozmetičkog tretmana steći uvid u zdravstveno stanje organizma, te na osnovu te dijagnoze odrediti adekvatan tretman.

Estetik Studio Star je u tu svrhu uveo u svoju praksuQuantum Resonance Magnetic Analyser, revolucionarni uređaj koji je postao nezamenjiv instrument u brzoj, sveobuhvatnoj i nadasve preciznoj analizi stanja organizma.

Šta je i kako radi Quantum Resonance Magnetic Analyser?

Opis rada

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenrišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.

 

quantum-resonance-magnetic-analyzer

 

Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma. Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika. Na primer: ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni talasi. Mašina šalje signal ćelije raka i ako dođe do odgovora, rezonancije, takva ćelija postoji u telu i mašina će je otkriti. Što je više kancerogenih ćelija, signal-odgovor je jači. Ako nema takvih ćelija, rezonancija će u potpunosti izostati.

Šta je Quantum Resonance Magnetic Analyzer?

To je mašina koja spaja high- teck inovacije medicinskih projekata, bio- informatiku, elektrotehniku ali i druge nauke. Koristeći kvantnu medicinu kao osnovu, primenjuje naprednu elektronsku opremu za prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potrazi za abnormalnostima u radu organa ljudskog tela. Služi za analizu i testiranje, utvrđivanje zdravstvenog stanja i otkrivanje glavnih problema, kao i za davanje standardnih preventivnih preporuka, Ova mašina je time individualni vodič i zdravstveni konsultant za celo telo a njene prednosti su neinvazivnost, praktičnost, jednostavnost, trajnost, ekonomičnost.

Kako izgleda dobijeni izveštaj?

U dobijenom izveštaju, na više od 40 stranica, dobijate kompletne i lako razumljive rezultate, koje čak i potpuni medicinski laik, uz dobijena objašnjenja može razumeti i prepoznati. Na kraju testa je rezime sa preporukama, kako pravilnom ishranom eventualno pomoći organizmu da prebrodi izvesne poremećaje.